Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z marzec, 2013

Konfigurowanie komputera do pracy w sieci LAN

1.Niezbędne ustawienia sieci opartej na protokole TCP/IP. adres IPMaska podsieciBrama domyślna (Default Gateway)Adres co najmniej jednego serwera DNS (Domain Name System). 2. Adres IP. To unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych funkcjonujących w oparciu o protokół IP. Każdy komputer podłączony bezpośrednio do sieci bazującej na protokole IP jest identyfikowany przez adres IP. Adres IP ma cztery bajty długości i zwykle zapisuje się go jako cztery liczby dziesiętne rozdzielone kropkami. 3. Maska podsieci. To wartość 32-bitowa umożliwiająca odbiorcy pakietów IP rozróżnienie identyfikatora sieci i identyfikatora adresu IP komputera macierzystego. 4. Brama domyślna. Element konfiguracyjny protokołu TCP/IP, czyli adres IP routera, który jest bezpośrednio osiągalny. 5. Serwer DNS (adresy). Jest to rozproszona baza danych, której głównymi komponentami są serwery nazw. Zapewniają one zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu, na postać liczbową o długości 32 bitów ide…