Przejdź do głównej zawartości

Konfigurowanie komputera do pracy w sieci LAN


1.Niezbędne ustawienia sieci opartej na protokole TCP/IP.
  • adres IP
  • Maska podsieci
  • Brama domyślna (Default Gateway)
  • Adres co najmniej jednego serwera DNS (Domain Name System).
2. Adres IP.
  • To unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych funkcjonujących w oparciu o protokół IP. Każdy komputer podłączony bezpośrednio do sieci bazującej na protokole IP jest identyfikowany przez adres IP. Adres IP ma cztery bajty długości i zwykle zapisuje się go jako cztery liczby dziesiętne rozdzielone kropkami.
3. Maska podsieci.
  • To wartość 32-bitowa umożliwiająca odbiorcy pakietów IP rozróżnienie identyfikatora sieci i identyfikatora adresu IP komputera macierzystego.
4. Brama domyślna.
  • Element konfiguracyjny protokołu TCP/IP, czyli adres IP routera, który jest bezpośrednio osiągalny.
5. Serwer DNS (adresy).
  • Jest to rozproszona baza danych, której głównymi komponentami są serwery nazw. Zapewniają one zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu, na postać liczbową o długości 32 bitów identyfikowaną przez protokół TCP/IP.
6. Sposoby konfiguracji ustawień.
Po porawnym skonfigurowaniu naszego komputera do pracy w sieci, możemy zbadać działanie naszej sieci komendami „ping” oraz „ipconfig”.
•Następnie przy pomocy programu ping sprawdziliśmy, czy cała operacja przebiegła pomyślnie. Na komputerze o adresie 192.168.2.129 w menu start -> uruchom wpisaliśmy ping 192.168.2.130. Otrzymaliśmy następujący komunikat:
•Badanie 192.168.2.130 z użyciem 32 bajtów danych
•Odpowiedź z 192.168.2.130: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64
•Następnie program wysłał kolejne 3 pakiety, które zostały odebrane. Ponieważ czas oczekiwania na pakiety był mniejszy od 1ms oraz nie było straconych pakietów, możemy uznać, że komputery zostały poprawnie połączone ze sobą.
•Po pomyślnym teście naszego połączenia zgodnie z instrukcją przystąpiliśmy do odczytu adresów MAC kart sieciowych. Media Access Control address – jest to sprzętowy adres karty sieciowej Ethernet i Token Ring, unikalny w skali światowej, nadawany przez producenta danej karty podczas produkcji. Adres ten jest 48-bitowy z czego pierwsze 24 bity oznaczają producenta, a następne 24 bity oznaczają kolejny egzemplarz karty; na przykład adres MAC „00-0A-E6-3E-FD-E1″ oznacza, że karta została wyprodukowana przez ECS i producent nadał jej numer 3E-FD-E1 heksadecymalnie.
•Korzystając z programu ipconfig (użyliśmy opcji /all) wyświetliliśmy konfigurację sieci która wyglądała podobnie do przedstawionej poniżej:
•Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej 3:
•Sufiks DNS konkretnego połączenia :
•Opis . . . . . . . . . . . . . . : 22M WLAN Adapter
•Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-30-4F-29-ED-D1
•DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
•Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.13.222
•Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0
•Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.13.254
•Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
•Odczytaliśmy adresy MAC naszych komputerów:
•192.168.2.129 – 00-02-B3-08-9B-69
•192.168.2.130 – 00-02-B3-08-73-67
•ping – nazwa programu używanego w sieciach komputerowych TCP/IP (takich jak Internet służącego do diagnozowania połączeń sieciowych.
•ipconfig – wyświetla konfigurację TCP/IP danego interfejsu sieciowego.

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?