Przejdź do głównej zawartości

Ulga internetowa nowe zasady na lata 2014, 2105


Internauci i użytkownicy sieci graficom, którzy do tej pory korzystali za ulgi w niezmienionej formie od 2005 roku. Powinni widzieć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - podatnicy mogą odliczać od dochodu wydatki ponoszone z tytułu korzystania z sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.
Z początkiem roku 2013 r. "jaśnie panująca nam PO" - przepis ten zmieniła, ponieważ dodano do niego wpis w ust. 6 h, w którym ogranicza się prawo do korzystania z ulgi internetowej, w ten sposób, że odliczenie w ramach ulgi przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.
Internet ChorzówJeżeli załozyć, że chodzi tu o wszystkie lata, to wówczas podatnicy, którzy skorzystali z ulgi na internet np. w zeznaniu za rok 2010, a następnie np. nie mogli jej wykorzystać, nie mieliby prawa do odliczenia tych ulg w roku 2013. Nie mogą oni również skorzystać z przepisu przejściowego, bowiem w roku 2012 nie skorzystali z ulgi po raz pierwszy. Zatem wyszłoby na to, że z ulgi można skorzystać tylko raz. Jeśli zaś przyjmiemy, że chodzi tu o rok podatkowy. To oznaczałoby to, że wystarczy rok przerwy, aby ponownie korzystać z preferencji przez dwa kolejne lata. W kwestii prawidłowej interpretacji tych przepisów nie ma jeszcze jednolitego stanowiska, z uwagi na to, że zmiana ta weszła w życie dopiero na początku bieżącego roku. Można się jednak spodziewać, że praktyka zmusi organy podatkowe do zajęcia takiego stanowiska. Reasumując, z ulgi będą mogli korzystać podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu, lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Internauci, którzy po raz pierwszy skorzystali z ulgi w 2012 r. będą mogli skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.
Wnioskować można więc, że od 2013 r. ulga będzie przysługiwać wyłącznie abonentom internetu (podatnikom), którzy wcześniej nie dokonywali jej odliczenia, ale tylko przez okres dwóch lat. W praktyce oznacza to, że osoba, która do tej pory nie korzystała z ulgi podatkowej, a w 2013 r. poniesie wydatki z tytułu użytkowania internetu, to może je odliczyć w rozliczeniu dokonanym w 2014 r. Po raz ostatni może skorzystać z ulgi w zeznaniu za 2014 r., które złoży w Urzędzie Skarbowym (za okres rozliczeniowy 2014) do maja roku 2015.

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?