Przejdź do głównej zawartości

PO prostu media i POlityka

Jest rzeczą oczywistą, że z agresją i niedozwolonymi treściami (np. serwisy propagujące nazizm i nienawiść na tle rasowym) należy walczyć. Zgadzają się z tym politycy, których działania często są jednak zupełnie nietrafione i raczej szkodzą, niż pomagają w oczyszczaniu Sieci.
Branża marketingu, komunikacji oraz mediów, uzyskując dostęp do własności intelektualnej dużych firm, stają się celem cyberprzestępców, którzy postrzegają je jako „słabe ogniwo” w systemie bezpieczeństwa. Duże firmy z wyższym prawdopodobieństwem podejmą większy wysiłek w celu zabezpieczenia danych, które znalazły się w obrębie ich organizacji, jednak angażowani przez nie podwykonawcy często nie przestrzegają tak rygorystycznych standardów. Cyberprzestępcom opłaca się brać na celownik zewnętrzne portale posiadające dostęp do cennych danych klientów.
Niebezpieczne działanie podjął portal dziennikzachodni.pl należący do Polskapresse sp. z.o.o ws. głosowania. Kto prezydentem, kto burmistrzem? Prawybory z Dziennikiem Zachodnim Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt tzw. „lajkowania” za pomocą Facebooka lub SMS. Mało kto wie, że w ten sposób objawia światu swoje preferencje polityczne – działając z imienia i nazwiska (jeżeli jego dane
rejestracyjne na portalach społecznościowych są prawdziwe). Gdyby jeszcze objawiał społeczności owe informacje świadomie i celowo nie byłoby w tym nic złego, jednakże pragnę zasygnalizować fakt, że owe dane są gromadzone przez portal — jaki jest dalszy cel takiego działania ?
Portal dziennikzachodni.pl należy do firmy Polskapresse sp. z.o.o. W podanych zasadach Polityki Prywatności zawarto ogólne reguły dotyczące gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i przetwarzania informacji, które można powiązać z określonymi osobami (“Dane Osobowe”), zbieranych przez firmę w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem witryny internetowej zamieszczonej pod adresem internetowym. Odwiedzenie przez internautę witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie i przetwarzanie jego Danych Osobowych w sposób opisany w zasadach Polityki Prywatności na odwiedzanej stronie. Wszelkie zbierane i przetwarzane przez Polskapresse sp. z.o.o dane mogą być przechowywane na serwerach zlokalizowanych w np. w dowolnym Regionie Administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej Hongkong, tj. na terytorium, które może nie zapewniać takiego poziomu ochrony danych, jak również w naszym kraju, lub ulubionym politycznie USA, lub gdziekolwiek w świecie. Masz teraz świadomość  internauto ?!
Dane zwykłe i wrażliwe
W związku z różnorodnością danych, polski ustawodawca podzielił dane na zwykłe tj. imię, nazwisko, PESEL, e-mail, numer telefonu, oraz wrażliwe, delikatne, dotykające sfery prywatnej człowieka tj. stan zdrowia, upodobania seksualne czy nałogi. Pełny katalog danych wrażliwych znajdujemy w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej Ustawa), który stanowi, iż za dane wrażliwe (inaczej: sensytywne) uznaje się informacje dotyczące min.
  • poglądów politycznych 
Oczywiście, dane sensytywne podlegają szerszej ochronie niż dane zwykłe, przewidzianej zarówno w Konstytucji jak i Ustawie. Na gruncie Konstytucji dane wrażliwe podlegają ochronie na podstawie art. 47, zgodnie z którym każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Moim zdaniem dane zwykłe nie podlegają ochronie przewidzianej w powyższym przepisie. Na podstawie Ustawy, a dokładniej art. 27 ust.1 zabrania się przetwarzania danych wrażliwych. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki. Można przetwarzać dane sensytywne, np. gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na ich przetwarzanie.
Należałoby się zastanowić, czy  jaka będzie czy powinna być odpowiedzialność za bezprawne przetwarzanie danych wrażliwych
Jaką odpowiedzialność poniesie administrator danych w sytuacji, gdy przetwarza dane wrażliwe bez wymaganej zgody? Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy, za sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 3. Oczywiście oprócz odpowiedzialności karnej możliwe jest również pociągniecie do odpowiedzialności cywilnej. Warto o tym pamiętać i zadbać o przygotowanie odpowiednich klauzul przed rozpoczęciem przetwarzania delikatnych danych.
Ustawodawca niektórym danym osobowym przypisał ludzką cechę w postaci wrażliwości. Ten antropomorfizm danych ma jednak głębszy sens. Każda wrażliwa dana to część naszego prywatnego, osobistego życia, która zasługuje na szczególną ochronę.

Dariusz Mierzwa ABI
Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?