Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z listopad, 2014

Włamanie na serwery Państwowej Komisji Wyborczej

Oto, jakie dane znajdują się wykradzionej bazie:
email (służbowy funkcyjny, czasem imienny)drugi_email login (w postaci imie_nazwisko)haslo (hash hasła MD5)klucz (nie każdy go posiada, nie wiadomo do czego on służy)imie nazwisko
W bazie poza osobami z e-mailami z domen poczta.kbw.gov.ploraz kbw.gov.pl i pkw.gov.pl (szybkie pytania do Google potwierdziły, że są to prawdziwe dane pracowników KBW) znajdują się też osoby z domen eo.pl oraz npc.pl, czyli firm, które świadczyły usługi informatyczne na rzecz KBW. Jak podaje moja ulubiona strona - (wykradziono hashe haseł i klucze urzędników):
Skąd wykradziono pracowników KBW/PKW? Co ciekawe, konto administratora w podesłanym nam zrzucie jest zarejestrowane na domenę e-maila root@npc.pl, należącego do firmy Net P.C., która chwali się, że jej klientem jest Państwowa Komisja Wyborcza, dla której firma wykonała “wdrożenie i administrowanie serwisem informacyjnym pkw.gov.pl i rejestrem korzyści”. Aktualiazacja 19.11.2014 8:30
Na prośbę czytelników,…

Aktywacja zawodowa

Celem przedsięwzięcia byłoby ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie zatrudnienia bezrobotnych wolontariuszy działających np. w sieci  Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca" na terenie Chorzowa i okolic, oraz aktywizacja bezrobotnych poprzez wolontariat w Klubach. Partnerem mogłaby być np. Akcja Katolicka oraz proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się Kluby Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Partnerem w działaniach promocyjnych i rekrutacji mogą być z racji swojej kompetencji Powiatowe Urzędy Pracy oraz Stowarzyszenia.
Można to zorganizować poprzez zestandaryzowany kwestionariusz i rozmowy prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego, przeprowadzane przez np. koordynatorów lokalnych. Wskutek takich działań można wyodrębnić uczestników projektu chętnych do podjęcia uczestnictwa min. w szkoleniach mających na celu aktywację zawodową. Można również zaproponować utworzenie warsztatów np. spółdzielni socjalnych. Podstawowymi celami takich szkoleń by…

Twój kandydat na radnego do Rady Miasta Chorzów miejsce nr 8

Jako rodowity mieszkaniec Chorzowa, proszę, abyśmy wspólnie aktywnie uczestniczyli w działaniu dla dobra Chorzowa oraz naszej dzielnicy Chorzów Stary. Zwracam się z apelem, żeby 16 listopada 2014 r. dokonali Państwo właściwego wyboru. Wspólnie z Wami chcemy zmieniać nasze miasto. Jestem kandydatem rzetelnymi i kompetentnym. Proszę o Wasz głos na listę nr 27 miejsce nr 8. Można mi zaufać. Wspólnie Dla Chorzowa

Pomoc społeczna

Jako przyszły radny chciałbym wspomóc działania zmierzające umożliwieniu w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych tym mieszkańcom, którzy nie są w stanie sami ich pokonać. W moim rozumieniu pomoc społeczna powinna wspieraćpotrzebujących w celu zaspokojenia im niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem szeroko rozumianej pomocy społecznej, musi być także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Rozdział nowych środków unijnych wg. planowanego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - będzie wspierać następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników,włączenie społeczne osób wykluczonych i walkę z ubóstwem,inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,Mając szerokie doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych na cele społeczne, będę realizował dalej szeroko rozumiane działania zwią…

Finansowanie monitoringu miejskiego

Lepsza jakość wsparcia z EFS dla rynku pracy i edukacji dla Chorzowa

W latach 2014-2020 zmieni się sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. 


System finansowania szkoleń powinien w większym stopniu być oparty na potrzebach grup docelowych wsparcia, a w szczególności osób pozostających bez zatrudnienia, ale również dla osób długo bezrobotnych.  Wg. opinii Urzędu Marszałkowskiego, powinny pojawić się nowe rozwiązania, jak np. Rejestr Usług Rozwojowych. 
Chciałbym zwrócić również uwagę na fakt, że PO KL przyniósł wymierne efekty dla rynku pracy i konkurencyjności przedsiębiorstw. - Nie chodzi mi tylko o liczby, które pokazują ogromną skalę wsparcia, ale przede wszystkim o jego jakość. Z badań instytucji zarządzających wynika, że dzięki funduszom z PO KL w ciągu pół roku po zakończeniu udziału w projekcie pracę podjęło blisko 40 proc. bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, w tym 8 proc. to osoby, które same stworzyły miejsca pracy. Trzy czwarte badanych, którzy pracują w pół roku po skorzystaniu  ze środków PO KL, twierdzi,  że udzielone wsparci…

KWK Barbara Chorzów - znów ma fedrować ?

Ciekawy artykuł znalazłem dzisiaj w sieci, który zresztą zapodał mi znajomy z FB, ze W kopalni Barbara-Chorzów można będzie wydobywać do 2029 roku 15 mln t węgla. Istnieje również możliwość wydobycia kolejnych 30 mln ton w kolejnych 20 latach, po przedłużeniu koncesji...  (nettg.pl)

Firma, a właściwie Grupa Fasing, chce złożyć  do końca roku wniosek o koncesję o udzielenie koncesji o wydobywanie (korzysta z pierwszeństwa jako podmiot posiadający koncesję rozpoznawczą). Grupa Fasing spodziewa się, że wydobycie w kopalni zostanie wznowione ok. roku 2015 -2017. Przyjmuje, że zysk brutto przypadający na spółkę z tytułu eksploatacji kopalni wyniesie według szacunków ok. 50 mln zł brutto rocznie.
Jest to kolejny przykład, że niekonieczne jest zamykanie tzw. "nierentownych kopalń", lecz po prostu ich sprzedanie? Należałoby się zastanowić na czym więcej zarabia nasze POlskie państwo? CZy na likwidacji kopalń? Musi ustanowić syndyka, przeprowadzać akcje złomowania i inne procedury na …

Jak Twój komputer Cię szpieguje ?

W Twoim stacjonarnym komputerze czy też przenośnym (laptopie, netbooku) nie wspominając o tabletach - kamera internetowa, czy mikrofon, a może klawiatura – cyberprzestępcy wykorzystują wszystkie słabe ogniwa. Dlatego warto wiedzieć o niebezpieczeństwie przejęcia kontroli nad swoim sprzętem i skutecznie chronić się przed tego rodzaju procederem. Gdy mowa o zagrożeniach domowego komputera, najczęściej chodzi o wirusy czy trojany, które doprowadzają m.in. do utraty danych, niejednokrotnie opisywane w różnych publikacjach. Jednak na tym wcale nie kończą się możliwości internetowych opryszków. Ponadto potrafią chociażby uprawiać cyfrowy kidnaping, a więc uzyskać dostęp do twojego komputera i sterować nim zdalnie lub korzystać z niego, aby cię szpiegować. Do zrealizowania swoich celów sieciowi kryminaliści mogą użyć praktycznie każdego podzespołu, który nawiązuje kontakt z internetem.Niemal każde urządzenie jest dostępne z internetu, Za pośrednictwem adresu IP, a więc unikatowej kombinacji …