Przejdź do głównej zawartości

Aktywacja zawodowa

Celem przedsięwzięcia byłoby ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia poprzez wsparcie zatrudnienia bezrobotnych wolontariuszy działających np. w sieci  Klubów Pomocy Koleżeńskiej „Praca" na terenie Chorzowa i okolic, oraz aktywizacja bezrobotnych poprzez wolontariat w Klubach. Partnerem mogłaby być np. Akcja Katolicka oraz proboszczowie parafii, na terenie których znajdują się Kluby Pomocy Koleżeńskiej „Praca". Partnerem w działaniach promocyjnych i rekrutacji mogą być z racji swojej kompetencji Powiatowe Urzędy Pracy oraz Stowarzyszenia.

Można to zorganizować poprzez zestandaryzowany kwestionariusz i rozmowy prowadzone przez psychologa i doradcę zawodowego, przeprowadzane przez np. koordynatorów lokalnych. Wskutek takich działań można wyodrębnić uczestników projektu chętnych do podjęcia uczestnictwa min. w szkoleniach mających na celu aktywację zawodową. Można również zaproponować utworzenie warsztatów np. spółdzielni socjalnych. Podstawowymi celami takich szkoleń byłoby uzyskanie kompetencji komunikacyjnych, interpersonalnych, umiejętność zarządzania czasem, planowaniem i podejmowanie decyzji. Oczywiście niezbędnym czynnikiem byłoby pozyskiwanie pracodawców.
Efektem takiego projektu byłoby osiągnięcie wzrostu poziomu zatrudnienia sądzę że ok. rzędu 6 - 10%.  Powinno by udać się, wytworzyć w uczestnikach projektu silną motywację kontynuowania aktywności. Wśród uczestników projektu mogłyby zaistnieć wyraźne elementy kontraktu socjalnego, sprzyjające wzmocnieniu odpowiedzialności za siebie i za swoje środowisko - co w efekcie będzie sprzyjało podniesieniu kapitału ludzkiego i społecznego uczestników.

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?