Przejdź do głównej zawartości

Finansowanie monitoringu miejskiego  Pogląd mój jest nieco odmienny od działań obecnych ws. wdrażania monitoringu miejskiego. Jako v-ce prezes Stowarzyszenia Nasz Dom, wielokrotnie uczestniczyłem w spotkaniach w komisji bezpieczeństwa UM, Spotkania miały charakter roboczy. Uczestniczyli w nich również obecny Prezydent A. Kotala jak i jego z-ca M. Michalik. Niestety mimo szerokich konsultacji społecznych  obecnie wdrażany monitoring jest po pierwsze w 100% finansowany z budżetu miejskiego, a przede wszystkim realizacja takiego projektu musi odbywać się w ścisłej współpracy z Policją i Strażą Miejską. Wg. statystyk miejsc zagrożonych wdrażanie monitoringu w miejscach szczególnie niezagrożonych patologią społeczna nie ma wg. mnie większego sensu. 
Przeprowadzone analizy miejsc zagrożeń wskazują m.in na plac Mickiewicza, przejście podziemne ul. Katowicka/3-Maja, oraz wiele innych miejsc uzgadnianych wcześniej z Policją, Strażą Miejską, a w szczególności z mieszkańcami miasta poprzez ankietę którą przeprowadziło nasze stowarzyszenie. Obecnie nie jest zapewniony dostęp poprzez odpowiednie środki łączności bezprzewodowej z wozami patrolowymi i przewodowej z komisariatami znajdującymi się w pobliżu planowanego rozmieszczenia kamer. (czyli patrol miejski musi otrzymać sygnał z centrum monitoringu, by móc zareagować, a nie samodzielnie mieć bezprzewodowy podgląd sytuacji). 


               • Finansowanie wg. mnie powinno nastąpić tylko częściowo z środków samorządowych. Możliwa  jest partycypacja w kosztach ze strony policji (wiązałoby się to jednak z wcześniejszym przesunięciem odpowiednich środków z puli Wojewody). Możliwe byłoby również finansowanie przez sponsorów. Należałoby w tym celu poprzez odpowiednią Fundację/Stowarzysznie, przeprowadzić szerokie działania i konsultacje społeczne, aby wspólnie ze służbami miejski wskazać miejsca priorytetowe (szczególnie zagrożone), Natomiast nie wdrażać (w domyśle nie wydawać zbędnych funduszy) w miejscach, gdzie wskaźnik przestępczości, czy patologi społecznej jest niski. Zainteresowanymi w finansowaniu takich przedsięwzięć mogłyby być lokalne banki, właściciele firm handlowych, restauracji, firmy ubezpieczeniowe, mieszkańcy. Statystyczne szacunki wskazują, że spadek przestępczości w rejonie monitorowania o ok. 30 – 45% to zwrot poniesionych kosztów nastąpi w ciągu jednego roku.  • Dodatkowo musiałyby nastąpić dodatkowe ustalenia min. w wyznaczeniu Urzędu i osoby kierującej inwestycją (uzgodnienia z Zarządem Dróg, Telekomunikacją, prywatnymi właścicielami). Właścicielem systemu wg. mnie musi być miasto, i to ono powinno zarezerwować środki na późniejsze ewentualne modernizacje. 
  • Systemy monitoringów miejskich opartych o rozwiązania video IP cieszą się coraz większą popularnością wśród służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ze względu na łatwość wdrożenia rozległego systemu dzięki wykorzystaniu technik przewodowych, bezprzewodowych, oraz możliwości przesyłania jednoczesnego obrazu do stworzonego miejskiego centrum monitoringu jak i do służb mundurowych takich jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. Takie rozwiązanie umożliwi szybką i skuteczną reakcję. Uważam, że najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców, oraz aprobata społeczna dla takiej inwestycji.
·            
·             

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?