Przejdź do głównej zawartości

Czy powstanie Centralna Baza Rachunków?


    Informacje na temat tego projektu ustawy pojawiały się w prasie już na początku roku. Dziennik Gazeta Prawna twierdził, że dotarł do projektu założeń ustawy. Czemu miałaby służyć owa Centralna Baza Rachunków? Ano temu, że dzięki niej urzędnicy będą mogli sprawdzić dane osobowe posiadacza konta bez

potrzeby zwracania się z pytaniami do banków. (co na to Banki? Nikt nie wie) Łatwiejsze może być także sprawdzanie, gdzie ulokowany jest majątek określonych osób. 
Co ciekawe, dane o rachunkach mają być przechowywane nawet przez pewien czas po ich zamknięciu!
Projekt założeń do ustawy został opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych we współpracy z Ministerstwem Finansów, a podstawa do jego wprowadzenia miałoby być porozumienie z dnia 30 stycznia 2014 r. zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Finansów i Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej.

Decyzją Zespołu ds. Programowania Prac Rządu projekt założeń do Ustawy o centralnej bazie rachunków został wpisany do Wykazu Prac Legislacyjnych i Programowych Rady Ministrów. 
Zapowiedź ws. stworzenia Centralnej Bazy Rachunków jest ze wszech miar interesująca, jednakże warto postawić pytanie  czy taka baza może być przydatna?, oraz czy jest niezbędna i czy nie jest to krok w stronę państwa policyjnego? 

A co powiedzie o propozycjach zmian? Nie chcemy dokarmiać niczyjej paranoi, ale warto jednak zastanawiać się nad sensem takiej ustawy.
Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?