Przejdź do głównej zawartości

Tajna ustawa o dialogu społecznym

ustawa o Radzie Dialogu Społecznego

Doniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie, a organizacje wystosowały list do administracji publicznej, a także do partnerów społeczno-gospodarczych, i w ten sposób wyraziły swoje zdanie w tej kwestii, lecz niestety nie zmienia to faktów, ze nikt Ministerstwa nie podejmuje z organizacjami dalszej rozmowy;

18 marca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło, że 
Zespół pod przewodnictwem wiceministra Jacka Męciny przygotowujący zmiany w zasadach dialogu kilka dni temu zakończył prace nad projektem ustawy o Radzie Dialogu Społecznego (...) Rada Dialogu Społecznego ma zastąpić dotychczasową Komisję Trójstronną i być niezależna od rządu. Ostatecznymi uzgodnieniami projektu mają się zająć szefowie organizacji i związków oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.
W dniu 18 marca wiadomo było jedynie, że przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i minister pracy i polityki społecznej rozmawiali o projekcie z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. W spotkaniu wzięli udział także: przewodniczący OPZZ, prezydent Pracodawcy RP, Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan; Andrzej Malinowski, Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC; Jan Guz, oraz wielu innych. 
Ministerstwo Pracy i Polityki

Następnie, 23 marca, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że...

Przedstawiciele pracodawców, związków zawodowych i minister pracy i polityki społecznej w sobotę uzgodnili wspólny projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego.
Ministerstwo Pracy nie opublikowało projektu. Niektórzy dopytują się o ten projekt, ale generalnie niewiele o nim wiadomo. Z komunikatu ministerstwa pracy wynika, że projekt ma dotyczyć powoływania członków Rady Dialogu Społecznego przez Prezydenta RP, a także szczegółowego opisu opiniowania aktów prawnych. Rada ma być niezależna od rządu. Jej członków wskazywać będą uczestniczące w jej pracach organizacje związkowe, pracodawców oraz Premier RP. Z komunikatu Ministerstwa Pracy dowiadujemy się też, że ustawa została "podpisana w sobotę".  Tytuł ustawy „O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego”. W ciągu najbliższych dwóch tygodni minister pracy ma przedstawić projekt Radzie Ministrów, ale... nikt poza wtajemniczonymi tego projektu nie widział. Dziennik internautów pytał ministerstwo o ten "uzgodniony" projekt ustawy. Biuro Promocji i Mediów MPiPS odpowiedziało, że projekt... nie jest jeszcze gotowy. To ciekawe. Nie jest gotowy, ale był uzgodniony i nawet jakoś "podpisany w sobotę" zatem co podpisano?

Ministerstwo Pracy i Polityki
Z tą ustawą wiążą się dwa zasadnicze problemy. Oburzający jest sposób pracy nad tą ustawą. Rząd dogaduje się z kilkoma organizacjami i "uzgadniają projekt". Powinna również powstać tzw. ocena skutków regulacji, ale najwyraźniej nie w tym przypadku. Zwykle ogólnie znany jest zarys projektu, a projekt ustawy mogą wszyscy przeczytać. Nie w tym przypadku. W mediach możemy znaleźć informacje na temat niektórych szczegółów, ale nawet dziennikarze piszący w tonie pochwalnym o tej ustawie nie przyznają wprost, że jej po prostu nie widzieli. Jest to co zdecydowanie irytujące, gdyż Ja nie jestem związkowcem i wielu mi znanych znajomych również nie jest związkowcami. Problem ten został nakreślony  w liście otwartym który wystosował Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

List otwarty w sprawie dialogu społecznego (zbieramy podpisy)

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
Organizacje pozarządowe z zainteresowaniem przyglądają się podjętym przez rząd, związki zawodowe i reprezentantów pracodawców pracom nad nową formułą dialogu społecznego. Środowisko organizacji pozarządowych (w tym Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego) wielokrotnie sygnalizowało potrzebę powołania w Polsce – wzorem innych państw Unii Europejskiej – Rady Ekonomiczno-Społecznej, odwołującej się do idei Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
Niestety, sposób dyskusji nad tym projektem, ograniczenie się tylko do przedstawicieli związków zawodowych i organizacji pracodawców, pozbawia możliwości uczestniczenia w niej istotnych grup społecznych reprezentowanych przez organizacje pozarządowe. Dialog społeczny – nawet ten dotyczący wyłącznie sfery rynku pracy i problemów płacowych – powinien dziś, w dobie gwałtownie zmieniających się form organizacji działalności gospodarczej i zatrudnienia, uwzględniać interesy szerokich grup społecznych, niereprezentowanych przez tradycyjnych partnerów społecznych. Pominięcie interesów osób wchodzących na rynek pracy i tych, które z niego wyszły, bezrobotnych i samozatrudnionych, niepełnosprawnych i zatroskanych efektami środowiskowymi działań gospodarczych, zignorowanie organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej (w tym np. w obszarze aktywizacji zawodowej), ochrony praw konsumentów, czy organizacji prowadzących przedsiębiorstwa społeczne, uczyni nową instytucję dialogu społecznego strukturą ułomną, nieskuteczną i utrwali jej anachroniczny kształt, zamiast wnieść prawdziwie jakościową zmianę.
W związku z powyższym zwracamy się do strony rządowej i do tradycyjnych partnerów społecznych o wzięcie pod uwagę (tak jak to dzieje się m.in. w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym) również środowisk pozarządowych, jako ważnych podmiotów dialogu społecznego. Mamy też nadzieję, że Rada Działalności Pożytku Publicznego zorganizuje w tej sprawie publiczne spotkanie zainteresowanych stron.
Prosimy organizacje o poparcie dla tego apelu!

Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Musimy mieć na uwadze fakt, że organizacje pozarządowe przyglądają się temu projektowi ustawy na ile mogą. Niestety nikt się z nimi nie spotykał, nikt z nimi nie uzgadniał projektu, nikt z nimi nic nie podpisywał w sobotę, ani w żadnym innym dniu tygodnia. Takie projekty uzgadnia się z podmiotami uprzywilejowanymi, które najwyraźniej mają stać się jeszcze mocniejsze dzięki nowej ustawie.

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?