Przejdź do głównej zawartości

Jak państwo prawa dorzyna polski przemysł

Bioetanol był dobrze prosperującą polską firmą produkującą alkohol i produkty chemiczne na jego bazie. Służby celne, zupełnie niespodziewanie i niezgodnie z przepisami, postanowiły obciążyć przedsiębiorstwo wielomilionowym podatkiem oraz zablokować produkcję. Choć działań celników nikt nie rozumie, Bioetanol musiał złożyć wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu.

Tym to sposobem, w obliczu prawa kolejny raz blokowany jest polski przemysł. Ciekawy czy w podziękowaniach, polscy urzędnicy otrzymają od Niemców krzyż żelazny, a od Rosjan order imperium rosyjskiego?

Wątpliwe decyzje, zaprzeczanie własnym pismom, ignorowanie oczywistych przesłanek, a nawet roszady personalne w imię jedynie słusznej nadinterpretacji przepisów – tak w skrócie wygląda działanie służb celnych w trakcie konfliktu z firmą Bioetanol. Na szali są miejsca pracy dla blisko 300 osób!
Zgodnie z prawem UE produkty wytwarzane na bazie skażonego alkoholu i przeznaczone nie do spożycia przez ludzi są zwolnione z podatku akcyzowego. Polska przystępując do wspólnoty, wyraziła zgodę na wyższość unijnych zapisów i tym samym powyższy przepis trafił do Ustawy o podatku akcyzowym. Dzięki temu Bioetanol mógł zacząć w 2006 roku produkcję m. in. medycznych środków do dezynfekcji. Następnie Bioetanol otrzymał indywidualne interpretacje podatkowe potwierdzające stanowisko, że nie musi płacić podatku akcyzowego od nowych produktów po zmianie formuły. Mimo wykładni prawnych naczelnik UC nie odpuścił.
We wrześniu otrzymaliśmy wyrok WSA, potwierdzający prawidłowość stanowiska z interpretacji, który jednoznacznie wskazuje, że działamy zgodnie z prawem – informuje Roman Mierzwa.

Urząd Celny nie zastosował się jednak do decyzji WSA. Urzędnicy na dobrą sprawę nawet nie poczekali na wyrok, ale nałożyli w trakcie postępowania sądowego na Bioetanol pierwszą decyzję domiarową – blisko 4,5 miliona złotych zajmując tym samym cały majątek warty ponad 5 razy tyle. Natomiast już po wyroku Urząd Celny doliczył kolejne kwoty. Łącznie Bioetanol miał zapłacić blisko 70 milionów złotych na podstawie 5 różnych decyzji.

Nie może tego też zrozumieć zarząd firmy, dziwią się samorządowcy. Służby celne otrzymały jednak przykazanie z centrali – Ministerstwa Finansów. Otóż w listopadzie 2013 roku (a więc miesiąc przed pierwszym wezwaniem od naczelnika UC) Izba Celna w Łodzi otrzymuje od Departamentu Podatku Akcyzowego w resorcie finansów pismo, które następnie rozesłane zostało do pozostałych jednostek w całej Polsce. Kluczowym dla sprawy zapisem jest informacja, że Ministerstwo Finansów zawiadamia lokalne służby celne, iż dodanie 1% glikolu lub innych substancji chemicznych nie powoduje zmiany klasyfikacji skażonego alkoholu przeznaczonego do produktów nie do spożycia. Tym samym organy podatkowe ustanawiają sobie dodatkowe warunki do ustanowionego prawa. Bioetanol nie jest tu odosobnionym przypadkiem, bo podobne perturbacje w tej chwili przeżywają inne firmy w całej Polsce. Pokrzywdzeni określili już nawet termin dla takiego działania – prawo powielaczowe.
Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?