Akademia Seniora - wolontariat Nasz Dom

Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, że Stowarzyszenie w którym jestem v-prezesem zostało beneficjentem w Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych – edycja 2015. Od 1 maja ruszamy z realizacją projektu Akademia Seniora. 


Osoby starsze (60+) już wkrótce skorzystają z bezpłatnych zajęć językowych i komputerowych. Chętni mogą zapisywać się na szkolenia od 1 maja w Chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Powstańców 70

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. - Obecnie osoby starsze w niewielkim stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są dość złożone. W znacznej mierze wynika to z braku odpowiedniej oferty umożliwiającej spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny.

Każdy z uczestników będzie mógł znaleźć coś dla siebie. W ramach wolontariatu przeprowadzę odpowiedni zakres szkoleń komputerowych, by nie tylko przybliżyć seniorom najnowsze technologie ale również nauczyć praktycznego korzystania z tych technologii.

Zajęcia stanowią odpowiedź na problemy zgłaszane przez Chorzowskich seniorów. Mają oni problemy z obsługą urządzeń typu tablet/laptop/smartphon itp., jak również nie radzą sobie z komunikacją w obcym języku.

  • Szkolenie z obsługi komputera (środowisko Windows, pakiet biurowy, programy graficzne) oraz obsługa innych urządzeń takich jak smartfony czy tablety. Szkolenie będzie dla realizowane w grupach 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 70 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do odpowiedniej grupy zaawansowania.
  • szkolenie z języka angielskiego dla odbędzie się w grupach 10 osobowych. Każda grupa będzie miała 80 godzin zajęć. Zajęcia będą odbywać się do południa lub popołudniu w tygodniu. Poziom podstawowy/średnio zaawansowany /zaawansowany. Uczestnicy napiszą najpierw test kwalifikujący do grupy. Zajęcia nie będą tylko i wyłącznie nauką języka, ale poznaniem kultury, zwyczaje, obyczajów, gier, form spędzania czasu w różnych krajach. Duży nacisk będzie kładziony na komunikację w języku obcym. a także na rekreację. W ramach zajęć wyjścia z lektorem w teren – jak aktywnie porozumiewać się w języku obcym. podczas zajec będą stosowane różne gry indywidualne i zespołowe.