Akademia Seniora - Nasz Dom

Ruszyła realizacja projektu Akademia Seniora. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Jego beneficjentem zostało chorzowskie Stowarzyszenie „Nasz Dom”.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych (60+) dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. Seniorzy mogą już korzystać z bezpłatnych zajęć językowych. Lekcje komputerowe ruszą natomiast od 1 lipca.

Dobór zajęć realizowanych w ramach projektu jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez chorzowskich seniorów, którzy nie zawsze radzą sobie z obsługą urządzeń elektronicznych (np. laptop, tablet, smartfon), a komunikowanie się w obcym języku sprawia im kłopot. Szkolenia będą przeprowadzane w grupach 10-osobowych. Projekt przewiduje 70 godzin zajęć z obsługi komputera i 80 godzin z języka angielskiego. 

W ramach projektu można również poznać obce kultury oraz zwyczaje mieszkańców różnych zakątków świata. Seniorzy uczestniczący w przedsięwzięciu, poprzez rekreację, nabywają także umiejętności swobodnego komunikowania się w języku obcym. Jest to możliwe dzięki plenerowym zajęciom z lektorem, podczas których organizowane są gry indywidualne i zespołowe nastawione na aktywne porozumiewanie się między uczestnikami. 

Akademia Seniora – Nasz Dom


Pod koniec ub. miesiąca chorzowskie Stowarzyszenie „Nasz Dom” zostało docenione przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz I Wicewojewodę Śląskiego Mirosława Szemla, za prowadzenie działalności na rzecz osób starszych. – Otrzymanie listu gratulacyjnego z podziękowaniami za naszą pracę, to dla wszystkich członków stowarzyszenia wielki zaszczyt i powód do dumy. Mogę jedynie zapewnić, że w dalszym ciągu, będziemy wykonywać nasze zadania najlepiej jak potrafimy – poinformował v-prezes Stowarzyszenia „Nasz Dom” Dariusz Mierzwa.