Przesunięcie stref klimatycznych

Klimat to nie to samo, co pogoda. Pogoda to stan atmosfery w krótkim okresie; klimat to średnia warunków pogodowych w danym miejscu na przestrzeni wielu lat. Deszcz minie, a całoroczny mróz nie.

..."Naukowcy jeszcze kilkanaście lat temu przewidywali, że do końca XXI wieku strefy klimatyczne przesuną się o 200-400 kilometrów. Tymczasem nastąpiło to w ciągu ostatnich 20 lat - dziesiątki lat wcześniej..."


Polskie zimy są coraz cieplejsze, zima nadchodzi późno i szybko się kończy, wydłuża się okres wegetacji. Nie występują już tak kiedyś powszechne wiosenne powodzie opadowe. Bałtyk od lat ’40 XX wieku nie zamarza. Na południu Polski zaczęliśmy uprawę afrykańskiego sorgo, a klimat Dolnego Śląska już dziś odpowiada klimatowi słynnego z uprawy winorośli węgierskiego rejonu Tokaju sprzed 20 lat.

Jednym z czynników wpływających na klimat jest kąt padania promieni słonecznych. W tropikach, między równoleżnikami, na 23,5° szerokości geograficznej północnej i 23,5° południowej, co najmniej raz w roku zdarza się, że w południe słońce jest w zenicie, a jego promienie padają pod kątem prostym. Skutkuje to gorącym klimatem ze stosunkowo małymi różnicami temperatur między latem i zimą. Na klimat wpływają również wiatry, oceany i góry.

Te pierwsze sprowadzają wilgotne powietrze na ląd. Na północ i na południe od równika pasaty wieją,odpowiednio, z kierunku północno-wschodniego i południowo-wschodniego. Zbiegają się w tropikach, spiętrzając masy powietrza. To wywołuje burze, przynosi wilgotne powietrze i monsuny.

To dopiero początek zmian klimatu, a już świat zmienia się na naszych oczach.

Już teraz, przy podniesieniu się średniej temperatury o niecałe 0.8°C, obserwujemy szereg niespotykanych wcześniej zjawisk: rekordowe upały, przesuwanie się stref klimatycznych, topnienie lodowców, silniejsze huragany, rozpad czapy lodowej Arktyki i lodów Antarktydy, podnoszenie się poziomu oceanów, rozmarzanie wiecznej zmarzliny, burze i nawałnice, pustynnienie, susze, pożary i powodzie. Według prognoz specjalistów, do końca stulecia średnia temperatura Ziemi temperatura wzrośnie o 3-4°C, a temperatura lądów zmieni się w granicach 4-7°C i wcale nie będzie to koniec wzrostu.

(źródło: internet, ziemianarozrozu.pl)