Pieczęć opowie o królu Ezechiaszu

Owalna gliniana płytka z odciskiem pieczęci została odkryta przez archeologów z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie na stanowisku położonym poza linią murów Starego Miasta. Odkrycia dokonano podczas wykopalisk w 2009 roku, ale wówczas nie zidentyfikowano prawidłowo znaleziska i odłożono je do archiwum do późniejszych badań.


W wyniku przeprowadzonego ostatnio przeglądu zasobów archiwalnych naukowcy ustalili, że na płytce znajduje się odcisk pieczęci z hebrajską inskrypcją wskazującą, że należy ona do Ezechiasza syna Achaza, króla Judy. Król Ezechiasz był w latach ok. 727-699 p.n.e. władcą królestwa Judy, które powstało ze zjednoczonego królestwa Izraela po jego rozpadzie w ok. 930 r. p.n.e. na dwa państwa – królestwo Izraela (państwo Północne) oraz królestwo Judy (państwo południowe).

Jak poinformowała dr Eilat Mazar z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Hebrajskiego, gliniana płytka pieczętowała niegdyś królewski dokument spisany na zwoju papirusu, o czym mogą świadczyć ślady cienkich sznurków odciśnięte na spodniej stronie płytki.

Według dr Mazar, znalezisko jest pierwszym egzemplarzem odcisku królewskiej pieczęci starożytnego władcy Judy lub Izraela, jaki odkryto podczas prac wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów w Izraelu.

Źródło: PAP