Neutralność mediów i internetu. Co z nią?

Urynkowienie mediów przyczyniło się do standaryzacji emitowanych komunikatów, tak aby trafić dzięki nim do jak największego grona odbiorców, co przekłada się na wymierny dla nich zysk. Nie ma w tym nic zaskakującego, media, którzy nie stosują się do twardych zasad rynku, szybko z niego mgą wypaść. Stronnicze przedstawianie informacji, naginanie faktów do własnych potrzeb, tworzenie i podsycanie konfliktów, to tylko narzędzia do twardej gry rynkowej, w której uczestniczą wszystkie media w rezultacie MY - odbiorcy. Krytykowanie mediów za to, że starają się przetrwać w warunkach silnej konkurencji, uciekając się do nieetycznych metod, to to samo, co krytykowania lwa za to, że poluje i w brutalny sposób zabija antylopę. Jedynie inteligentny odbiorca potrafi odróżnić takie polowanie od kłusownictwa. 

Różnorodność postrzegania roli i funkcji mediów powoduje, że problem obiektywizmu nadawców publicznych rozpatrywany może być wieloaspektowo, a gama wniosków, które wypływają po dogłębnym przeanalizowaniu problemu jest głęboko irytująca. 

Media i inni dezinformatorzy manipulują informacją, by osiągnąć zamierzony efekt. Przed próbą odczytania jakichkolwiek informacji należy przeanalizować i zrozumić sytuację, pomijając dezininformacyjne warstwy zarówno w mediach mainstreamowych jak i alternatywnych. Wtedy informacja stanie się przejrzysta. 

Mówi się, że tyle ilu obserwatorów tyle wersji wydarzeń. To stwierdzenie w bardzo trafny sposób przedstawia dylemat, przed którym na co dzień stają osoby zawodowo związane z mediami. Nawet najprostszą informację, mimo szczerych chęci, nie jest łatwo przedstawić w sposób obiektywny. 

Irytujemy się brakiem dostępu do informacji w Chinach, lub krajach arabskich. Organizacje społeczne walczące o neutralność sieci nie wydają się zadowolone. Przykładowo organizacja European Digital Rights (EDRi) uważa, że Parlament Europejski tak naprawdę uniknął podejmowania decyzji w kwestiach kluczowych dla m.in. neutralności internetu

Mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną manipulacją. Kryzys imigracyjny w Europie mógłby być zażegnany. Ale problem jest w tym, że faktyczne rozwiązanie go jest nie na rękę establiszmentowi USA i Europy Zachodniej.


Przez lata symbolem dziennikarskiej niezależności i obiektywizmu była brytyjska telewizja państwowa BBC. Mit ten został nadszarpnięty ostatnimi czas, między innymi przez głośne skandale związane z udziałem reporterów tej stacji w czasie relacjonowania zajść w Iraku. W odpowiedzi na zarzuty o utracie wiarygodności BBC na własną rękę zamówiła raport na temat poziomu obiektywizmu dziennikarstwa prezentowanego przez stację. Z raportu przygotowanego na przełomie 2007 r. wynika, że BBC jest nadal jedną z najbardziej obiektywnych stacji telewizyjnych na świecie, a jedyne co powinno zostać skorygowane to zbyt duża doza politycznej poprawności prezentowanej na antenie.

Ważną kwestią jest wspomniana już neutralność internetu

Nową jakość wyznacza Internet, a miliony amatorsko prowadzonych blogów stanowią siłę, z którą liczyć muszą się nawet wielkie ogólnoświatowe koncerny medialne. Dostęp do informacji jeszcze nigdy nie był tak prosty, różnorodność źródeł tak ogromna, a zafałszowanie informacji, lub wykreowanie świata, który nie istnieje tak trudne. Miejmy nadzieję że można mówić o nastaniu nowej ery, ery informacji, która nie dba o problem stronniczości mediów, bo zjawisko takie nie jest tu problemem.

Mówiąc w dużym uproszczeniu chodzi o jednakowe traktowanie wszystkich informacji w sieci. W internecie neutralnym masz taki sam dostęp do YouTube, jak do DI czy do strony klubu piłkarskiego. Twój operator pozwala Ci tak samo wysyłać maile jak i rozmawiać przez Skype. Ostatecznie to krajowi regulatorzy będą decydowali o tym, czy jakaś praktyka narusza neutralność, czy „usługi specjalistyczne” są udostępniane jak należy itd. Być może te regulacje będą działać, ale EDRi nie ma co do tego całkowitej pewności. 

Media publiczne p
oza funkcją przekaźnika informacji coraz częściej wypełniają funkcję kontrolną, kreują nowych liderów i nowe prądy, stają się areną publicznych debat, w których ścierają się poglądy różnych opcji politycznych, interweniują w sytuacjach konfliktu pomiędzy państwem, a obywatelem, są w końcu jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi współczesnych gospodarek.