Przejdź do głównej zawartości

Neutralność mediów i internetu. Co z nią?

Urynkowienie mediów przyczyniło się do standaryzacji emitowanych komunikatów, tak aby trafić dzięki nim do jak największego grona odbiorców, co przekłada się na wymierny dla nich zysk. Nie ma w tym nic zaskakującego, media, którzy nie stosują się do twardych zasad rynku, szybko z niego mgą wypaść. Stronnicze przedstawianie informacji, naginanie faktów do własnych potrzeb, tworzenie i podsycanie konfliktów, to tylko narzędzia do twardej gry rynkowej, w której uczestniczą wszystkie media w rezultacie MY - odbiorcy. Krytykowanie mediów za to, że starają się przetrwać w warunkach silnej konkurencji, uciekając się do nieetycznych metod, to to samo, co krytykowania lwa za to, że poluje i w brutalny sposób zabija antylopę. Jedynie inteligentny odbiorca potrafi odróżnić takie polowanie od kłusownictwa. 

Różnorodność postrzegania roli i funkcji mediów powoduje, że problem obiektywizmu nadawców publicznych rozpatrywany może być wieloaspektowo, a gama wniosków, które wypływają po dogłębnym przeanalizowaniu problemu jest głęboko irytująca. 

Media i inni dezinformatorzy manipulują informacją, by osiągnąć zamierzony efekt. Przed próbą odczytania jakichkolwiek informacji należy przeanalizować i zrozumić sytuację, pomijając dezininformacyjne warstwy zarówno w mediach mainstreamowych jak i alternatywnych. Wtedy informacja stanie się przejrzysta. 

Mówi się, że tyle ilu obserwatorów tyle wersji wydarzeń. To stwierdzenie w bardzo trafny sposób przedstawia dylemat, przed którym na co dzień stają osoby zawodowo związane z mediami. Nawet najprostszą informację, mimo szczerych chęci, nie jest łatwo przedstawić w sposób obiektywny. 

Irytujemy się brakiem dostępu do informacji w Chinach, lub krajach arabskich. Organizacje społeczne walczące o neutralność sieci nie wydają się zadowolone. Przykładowo organizacja European Digital Rights (EDRi) uważa, że Parlament Europejski tak naprawdę uniknął podejmowania decyzji w kwestiach kluczowych dla m.in. neutralności internetu

Mamy do czynienia z bardzo zaawansowaną manipulacją. Kryzys imigracyjny w Europie mógłby być zażegnany. Ale problem jest w tym, że faktyczne rozwiązanie go jest nie na rękę establiszmentowi USA i Europy Zachodniej.


Przez lata symbolem dziennikarskiej niezależności i obiektywizmu była brytyjska telewizja państwowa BBC. Mit ten został nadszarpnięty ostatnimi czas, między innymi przez głośne skandale związane z udziałem reporterów tej stacji w czasie relacjonowania zajść w Iraku. W odpowiedzi na zarzuty o utracie wiarygodności BBC na własną rękę zamówiła raport na temat poziomu obiektywizmu dziennikarstwa prezentowanego przez stację. Z raportu przygotowanego na przełomie 2007 r. wynika, że BBC jest nadal jedną z najbardziej obiektywnych stacji telewizyjnych na świecie, a jedyne co powinno zostać skorygowane to zbyt duża doza politycznej poprawności prezentowanej na antenie.

Ważną kwestią jest wspomniana już neutralność internetu

Nową jakość wyznacza Internet, a miliony amatorsko prowadzonych blogów stanowią siłę, z którą liczyć muszą się nawet wielkie ogólnoświatowe koncerny medialne. Dostęp do informacji jeszcze nigdy nie był tak prosty, różnorodność źródeł tak ogromna, a zafałszowanie informacji, lub wykreowanie świata, który nie istnieje tak trudne. Miejmy nadzieję że można mówić o nastaniu nowej ery, ery informacji, która nie dba o problem stronniczości mediów, bo zjawisko takie nie jest tu problemem.

Mówiąc w dużym uproszczeniu chodzi o jednakowe traktowanie wszystkich informacji w sieci. W internecie neutralnym masz taki sam dostęp do YouTube, jak do DI czy do strony klubu piłkarskiego. Twój operator pozwala Ci tak samo wysyłać maile jak i rozmawiać przez Skype. Ostatecznie to krajowi regulatorzy będą decydowali o tym, czy jakaś praktyka narusza neutralność, czy „usługi specjalistyczne” są udostępniane jak należy itd. Być może te regulacje będą działać, ale EDRi nie ma co do tego całkowitej pewności. 

Media publiczne p
oza funkcją przekaźnika informacji coraz częściej wypełniają funkcję kontrolną, kreują nowych liderów i nowe prądy, stają się areną publicznych debat, w których ścierają się poglądy różnych opcji politycznych, interweniują w sytuacjach konfliktu pomiędzy państwem, a obywatelem, są w końcu jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi współczesnych gospodarek.    

Popularne posty z tego bloga

Polski SMOG

Polska z powodu braku działań na rzecz poprawy jakości powietrza trafiła przed Trybunał Sprawiedliwości. Ciekawe czy interwencja Komisji Europejskiej zmotywuje rząd do działania.

Intensywne roztopy na Grenlandii

Lodowce Grenlandii topnieją w rekordowo szybkim tempie - informują naukowcy. Grenlandzkie lodowce intensywnie topnieją. Pomiary prowadzone precyzyjnymi metodami grawimetrii satelitarnej pokazują, że lądolód Grenlandii coraz szybciej traci masę, przyczyniając się do wzrostu poziomu oceanów. Do Polski napływa zimne, kontynentalne powietrze z północnego wschodu. Napływa z Arktyki, z północy i związane jest z wyżem, który znajduje się teraz Skandynawią. Polska jest w zasięgu układu wysokiego ciśnienia, tylko na Podkarpaciu zaznacza się wpływ płytkiej zatoki niżowej.

Cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - nie ma jak dobre procedury RODO

Nie ma to jak wysłać cudze dane do 3500 odbiorców, dodając ich w polu „Do” - Firma DHL zadbała o procedury bezpieczeństwa zgodne z RODO - ciekawe co na to PUOD?