Rowery ponad granicami!

Do końca 2018 r. w regionie przygranicznym powstanie pętla rowerowa łącząca polsko-słowackie uzdrowiska – poinformowało Ministerstwo Rozwoju. 


Projekt zakłada, że planowana droga będzie łączyć miejscowości Hniezdne (po stronie słowackiej) z kolejną pętlą, budowaną w ramach innej inwestycji. Resort poinformował, że wartość dofinansowania projektu pętli rowerowej to 4,3 mln euro. 

„Poprzez realizację wspólnych inicjatyw przez partnerów z Polski i Słowacji wzrośnie liczba zmodernizowanych obiektów dziedzictwa kultowego, powstaną zupełnie nowe produkty turystyczne oraz utworzone zostaną nowe transgraniczne szlaki rekreacyjne”

W ramach wybranych do dofinansowania projektów zaangażowanych jest łącznie 63 partnerów polskich i słowackich. Największa liczba partnerów pochodzi z Żylińskiego kraju samorządowego, a po stronie polskiej z powiatu nowosądeckiego.

Umowa o dofinansowanie projektu flagowego, zakładającego budowę pętli rowerowej łączącej uzdrowiska Popradu: Krynicę-Muszynę-Piwniczną-Szczawnicę-Vyzne Ruzbachy-Starą Lubovnię-Lubonianiskie Kupele-Bardejov-Bardejovskie Kupele została podpisana podczas wizyty wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka w gminie Muszyna. 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju