Wycinki na obszarach chronionych Puszczy Białowieskiej


Leśne Patrole Greenpeace i Fundacji Dzika Polska zidentyfikowały tereny, na których prowadzone wycinki naruszyły strefę chronioną UNESCO i siedliska chronionych przez Unię Europejską chrząszczy - ponurka Schneidera i zgniotka cynobrowego. Jednocześnie patrole zidentyfikowały ponad 40 obszarów, gdzie przez ostatnie półtora roku prowadzono wycinkę w trzeciej strefie ochronnej, która zgodnie ze zobowiązaniami wobec UNESCO miała był wyłączona z użytkowania leśnego, w tym tzw. cięć sanitarnych.